За нас

„Кийстоун мениджмънт“ ЕООД е основано от арх. Христо Гиргинов и екипа на първото българско Акционерно дружество със специална инвестиционна цел – „Прайм Пропърти БГ“. След като в продължение на години движехме инвестициите на фонда в три основни направления – проучване на имоти, развитие на проекти и управление на реализираните сгради, през 2011 г. създадохме тази фирма.
Сред нашите клиенти са също така и международни компании, инвестиращи в български имоти, пенсионни фондове и индивидуални инвеститори.
Ангажиментите ни започват от селекцията на подходящи имоти за инвестиция, анализа на параметрите за застрояване и паричните потоци, преминават през организация на процесите на проектиране и строителство до успешното завършване и доходоносната експлоатация на обектите. Нашият екип е изграден от доказани специалисти във всяка фаза от реализацията на една инвестиция в недвижим имот.

Кийстоун Мениджмънт ЕООД 2011-2017 ™ © ®. Всички права запазени! Created By HostBg.Biz