„Кийстоун Мениджмънт“ ЕООД е архитектурна и консултантска компания, специализирана в изработването и управлението на проекти в сферата на недвижимите имоти. Нашият екип е изграден от опитни професионалисти – архитекти, инженери и икономисти, доказали своите качества в проектирането, реализацията и управлението на редица сгради и комплекси. Наши клиенти са както международни инвестиционни компании, дружества със специална инвестиционна цел и пенсионни фондове, така и индивидуални инвеститори.

Кийстоун Мениджмънт ЕООД 2011-2017 ™ © ®. Всички права запазени! Created By HostBg.Biz